CAMPER HUREN

Voorwaarden

            


Voorwaarden en aanvullingen op het ANWB huurcontract.

 1. De bestuurder van de camper moet minimaal 35 jaar zijn en minimaal 3 jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs B. Wij vragen van de bestuurder een kopie van zijn rijbewijs en paspoort. Indien de camper ook door andere passagiers bestuurd wordt dan dienen ook zij een kopie af te geven van het rijbewijs.
 2. U dient de camper zorgvuldig te behandelen, geen onnodige risico's te nemen en de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen te treffen (zoals controle oliepeil, inbraakpreventie, veilig parkeren, inschatten van de maten van de camper)
 3. De camper is all-risk verzekerd. Het eigen risico bij verhaalbare en niet verhaalbare schade is € 1000,- per schadegeval. Bij verhaalbare schade (maar ook bij inbraak ed) moet altijd een proces verbaal opgemaakt worden en een schadeformulier ingevuld worden welke u mee terug dient te nemen. Schade die niet door de verzekering wordt gedekt en defecten die aan de huurder te wijten zijn (bv gebroken servies, schade aan interieur) komen voor rekening van de huurder. Schade die wordt veroorzaakt omdat de bestuurder niet voldoet aan het gestelde onder punt 1 of omdat de bestuurder onder invloed was van alcohol, medicijnen, bedwelmende middelen, zijn de kosten volledig voor rekening van de huurder. Natuurlijk bent u zelf aansprakelijk voor boetes, ook als deze op een later tijdstip (na verhuurperiode) binnen komen bij verhuurder. Dit is ook van toepassing voor naheffingen (bv tolwegen).
 4. Kosten door gebruik van de camper tijdens uw vakantie, zoals o.a. brandstof, gas, olie, reparatie/vervanging van velgen, banden of verlichting, eigen risico van ruitbreuk, leges, tol, boetes etc. zijn voor uw eigen rekening.
  Noodzakelijke kosten van normaal onderhoud en reparatie zijn voor rekening van de verhuurder.
  U dient ons altijd op de hoogte te stellen bij het oplossen van defecten of problemen, zonder overleg zal dit nooit leiden tot een vergoeding.
 5. Bij schade en/of defecten verzoeken wij u om direct contact met ons op te nemen zodat wij de tijd en mogelijkheid creëren om de camper voor de volgende huurder weer gereed te hebben.
 6. De camper wordt zowel van binnen als van buiten schoon aan u afgeleverd. Als de camper teruggebracht wordt, moet deze van binnen zijn schoongemaakt, de buitenzijde doen wij zelf. De afvaltank dient leeg te zijn en de toiletcassette dient leeg en schoongemaakt te zijn. Indien u zich niet aan de schoonmaakregels houd zijn wij genoodzaakt € 150,- in rekening te brengen.
 7. De camper wordt met een volle brandstoftank geleverd, u dient de camper ook met een volle tank in te leveren (in overleg kunnen wij dat voor u verzorgen). De camper wordt geleverd met 2 volle gasflessen. Na inlevering betaald u het verbruikte gas.
 8. De borgsom bedraagd € 1000,- (excl € 150,- borg schoonmaakkosten)
 9. De huurperiode begint op vrijdag 16.00 uur en eindigt op vrijdag 10.00 uur (afwijkingen mogelijk, afhankelijk van verhuurperiode voorafgaand/opvolgend).
 10. Roken en huisdieren in de camper is strikt verboden!
 11. Indien de camper door overmacht (bv zware schade) niet tijdig beschikbaar kan zijn, krijgt u het betaalde bedrag per omgaande terug.
 12. Wij kunnen niet voor vervanging zorgdragen omdat wij slecht één camper hebben.
 13. De reservering is definitief als de huurder en de verhuurder het huurcontract (ANWB) hebben ondertekend en minimaal 50% van de huursom is betaald.
 14. De rest van de huursom en de borg dient 4 weken voor vertrek in het bezit te zijn van de verhuurder.
 15. Voordat de camper verhuurt wordt dienen huurder en verhuurder kennis met elkaar gemaakt te hebben. Zowel huurder als verhuurder kan dan zonder opgaaf van redenen afzien van huur cq verhuur.
 16. Als u de camper inlevert in dezelfde staat zoals u die hebt meegekregen en volgens de genoemde afleveringsvoorwaarden, wordt de borgsom (evt verminderd) binnen 7 dagen teruggestort op uw rekening.
 17. Per week is 1750 kilometer rijden vrij. Voor elke kilometer meer wordt € 0,25 in rekening gebracht. Bij huur voor een periode van 3 weken of meer is er geen kilometerbeperking.
 18. Wij adviseren u om een annuleringsverzekering af te sluiten. De kosten hiervan zijn laag als u het combineert met een reisverzekering.
 19. Genoemde bedragen kunnen aangepast worden door toedoen van externe omstandigheden (bv aanpassing eigen risico door verzekeringsmaatschappij of grote aanpassingen van de verzekeringspremie).
 20. Ten slotte; wij zijn heel zuinig op onze camper en dat verwachten wij ook van onze huurders!